Müdür Yrd. Doç. Dr. Tevhit KAHRAMAN
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Rahmi ÖZDEN
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Oğuz Han AYKUT
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkan V. Öğr. Gör. İsmail AKGÜL
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şakir AYBAR
El Sanatları Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYALAR
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkan V. Öğr. Gör. Haluk Ayhan
İnşaat Teknolojisi Bölümü Başkan V. Öğr. Gör. Numan DEMİR
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkan V. Doç. Dr. Murat ÇETİN
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat ÇETİN
Muhasebe ve Vergi Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tevhit KAHRAMAN
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Enver SÜMER
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaya AĞIN
Tasarım Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Agah Oktay ÖZDEMİR
Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burcu BOZKURT ÇIRAK
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlem AKAR
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Başkan V. Öğr. Gör. Melike Nazlı BEYİTOĞLU
Yüksekokul Sekreteri (Raportör) Yılmaz BOZLAK